skip to Main Content

Databáze Scopus koncem května 2022 zveřejnila hodnoty metriky SJR (Scimago Journal Rank). ČAZV má v této databázi dlouhodobě zařazeno všech svých 11 vědeckých časopisů, které vydává.

Nejvyšší hodnoty SJR mezi časopisy ČAZV dosahuje časopis Agricultural Economics (SJR 2021: 0.531), který je v kategorii Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) zařazen v Q1, v druhé sledované kategorii Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) se nachází v Q2. Do Q2 se dostal také časopis Czech Journal of Animal Science v kategorii Animal Science and Zoology, přestože jeho hodnota SJR meziročně mírně klesla. Skokanem roku můžeme nazvat časopis Research in Agricultural Engineering, který je z původního Q4 nově zařazen v Q2 v obou kategoriích, do kterých je zařazen (Agronomy and Crop Science; Animal Science and Zoology). V Q2 příslušných kategorií zůstávají i časopisy Soil and Water Research (Aquatic Science; Soil Science) a Plant, Soil and Environment (Soil Science), přestože hodnoty SJR u obou zmíněných časopisů mírně poklesly. Ostatní časopisy ČAZV se nachází v Q3 (Czech Journal of Food SciencesCzech Journal of Genetics and Plant BreedingHorticultural ScienceJournal of Forest Science, Plant Protection ScienceVeterinární medicína) příslušných kategorií.

Více informací o časopisech ČAZV najdete na: https://www.agriculturejournals.cz/web/
Hodnoty SJR můžete najít na: https://www.scimagojr.com/

Zpátky nahoru