skip to Main Content

Na základě setkání předsednictva ČAZV s členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR se konala dne 12. 5. 2022 schůzka předsedkyně výboru OVOJP Ing. Slavomíry Vavreinové, CSc. s místopředsedou Zemědělského výboru panem Tomášem Dubským. Na setkání byly probírány otázky regionálních potravin, dvojí kvality dovážených potravin, možnosti zachování obchodů s potravinami v menších obcích a potravinářské legislativy. Účastníci schůzky se dohodli na dalších operativních setkáních dle požadavků pana poslance.

 

Zpátky nahoru