skip to Main Content

Redakční rada časopisu Czech Journal of Animal Science se konala dne 25. 5. 2022, a to formou videokonference. Editorka časopisu, paní prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu a strategické plány, jak zvýšit impakt faktor časopisy a jak získat větší množství článků do recenzního řízení. Snahou redakční rady je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace. Závěrem jednání předsedkyně redakční rady poděkovala členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru