skip to Main Content

Dne 11. května 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová následně seznámila redakční radu se stavem časopisu a jeho citovaností v minulém roce, která byla velmi dobrá a očekává se zvýšení impakt faktoru časopisu. V následné diskuzi pak byla hlavním tématem zviditelnění časopisu, možnosti jeho dalšího rozvoje, a to především možnosti propagace a spolupráce s odborníky ze zemí západní Evropy.

Zpátky nahoru