skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Journal of Forest Science se uskutečnilo dne 6. 6. 2022 formou online videokonference. Již počtvrté se zasedání redakční rady konalo v anglickém jazyce za účasti českých i zahraničních členů redakční rady. Editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., představil členům redakční rady současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, statistiky pohybu rukopisů v minulém roce a vývoj citačních indexů. Byla diskutována činnost redakční rady a možnosti, jak časopis dále rozvíjet (např. pomocí tematických čísel časopisu). Závěrem jednání editor poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Zpátky nahoru