skip to Main Content

Dne 26. 5. 2022 se konal další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2022, který je spolupořádán již tradičně také Odborem veterinárního lékařství ČAZV. Letošní ročník mezioborové konference se konal na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Program konference zahájil doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., předseda organizačního výboru konference a zároveň místopředseda Odboru veterinárního lékařství (OVL) ČAZV, který přivítal všechny návštěvníky konference a poděkoval jim za účast. V rámci úvodního slova vystoupili také děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., a předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Účastníci konference mohli během bohatého programu konference vyslechnout celkem 12 přednášek na nejrůznější témata spojená s humánní i veterinární farmakologií a toxikologií, po kterých následovala bohatá diskuse všech zúčastněných. V průběhu celé konference probíhala také prezentace všech 11 vydávaných časopisů ČAZV, především pak časopisu Veterinární medicína, který je publikován již od roku 1956. Při příležitosti této akce se také uskutečnilo zasedání výboru OVL ČAZV.

Zpátky nahoru