skip to Main Content

 

Zasedání Rady České akademie zemědělských věd se uskutečnilo ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7 dne 16. května 2017. Rady ČAZV se kromě členů Rady zúčastnili ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, poradce prezidenta AK ČR Ing. Jan Záhorka a ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
Ing. Jurečka ve svém vystoupení podpořil činnost vědecké obce v rezortu zemědělství s důrazem na posílení vzájemné vazby mezi výzkumnými pracovišti a hospodářskou praxí. Současně upozornil, že právě tato vazba je v důsledku nízké informovanosti slabá a často opomíjená. Stejně tak je třeba se aktivně zapojit do přípravy nové agrární politiky v rámci EU tak, aby tato zohledňovala i potřeby ČR.
Na pořadu zasedání Rady ČAZV bylo dále projednání zprávy o činnosti a hospodaření ČAZV a zejména vydavatelské činnosti ČAZV na úseku vědeckých časopisů.
Na závěr setkání byli vybraní členové Akademie oceněni plaketou ČAZV a čestným uznáním za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v daném oboru a za dlouhodobou práci v rámci ČAZV.

Zpátky nahoru