skip to Main Content

Dne 22. 6. 2017 se v zasedací místnosti ČAZV ve Slezské ul. v Praze pod vedením editora časopisu  Prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc. uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science.

Redakční rada tohoto časopisu se schází pravidelně několikrát ročně.

Časopis je veden velmi dobře, o čemž svědčí i trvalý růst jeho Impakt Faktoru na Web of Science, který tento časopis  obdržel poprvé v roce 2014:

2014 2015 2016
0.579 0.661 0.742

 

O velkém zájmu autorů o publikování v časopise Plant Protection Science svědčí nutnost rozšíření jeho rozsahu v posledních dvou letech z původních 48 stran na stávajících cca 60.

Děkujeme Prof. Lebedovi  a všem členům redakční rady za jejich vytrvalou práci pro tento časopis. Velké poděkování patří také redaktorce časopisu – RNDr. Marcele Braunové.

Členové redakční rady časopisu Plant Protection Science
Členové redakční rady časopisu Plant Protection Science
Editor časopisu Plant Protection Science – Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. a redaktorka časopisu RNDr. Marcela Braunová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru