skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Journal of Forest Science proběhlo dne 27.4. 2017 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2.

Jednání vedl předseda redakční rady časopisu Journal of Forest Science, Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.

Jednání se zúčastnila většina domácích členů redakční rady, kteří zároveň působí jako ko-editoři časopisu.

Časopis Journal of Forest Science je nyní ve sledování na Web of Science a patří mezi nejlépe hodnocené české časopisy z oboru Lesnictví. Stávající hodnota SJR je 0.36. V celosvětovém žebříčku časopisů oboru lesnictví se nachází na 54.místě ze 142 (Q2).

Děkujeme všem členům redakčním rady JFS za jejich účast a podporu časopisu.

Zasedání redakční rady časopisu Journal of Forest Science
Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., předseda redakční rady JFS a redaktorka časopisu Mgr. Petra Křížková
Zpátky nahoru