skip to Main Content

V Šumperku, v zasedací místnosti AGRITEC, výzkum, vývoj a služby, s.r.o. se dne 27.6.2017 v souladu se Zřizovací listinou ČAZV a Organizačním a jednacím řádem ČAZV uskutečnila volba předsedy a místopředsedy České akademie zemědělských věd na další čtyřleté volební období, tj. do roku 2021. Volbu provedli řádně zvolení členové Předsednictva ČAZV.

Do funkce předsedy ČAZV byl zvolen RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o.,
do funkce místopředsedy ČAZV byl zvolen prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
, vedoucí Katedry pěstování lesů, Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda ČAZV

 

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., místopředseda ČAZV

 

Předsednictvo ČAZV – vyhlášení výsledků voleb

 

Předsednictvo ČAZV

 

 

Zpátky nahoru