skip to Main Content

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.

Na akci se také hovořilo o situaci v zemědělské vědě a výzkumu, především s ohledem na letos schválenou metodiku hodnocení výzkumných organizací a programu účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017 – ke stažení

Zpátky nahoru