skip to Main Content

Otázka užší spolupráce zemědělského výzkumu a zemědělské praxe byla diskutována mezi prezidentem Agrární komory České republiky panem Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc. a předsedou České akademie zemědělských věd (dále ČAZV) panem RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D., za účasti členů Předsednictva ČAZV, ředitelky Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe paní Ing. Pavlíny Adam, Ph.D., poradce prezidenta AK ČR pana Ing. Jana Záhorky a místopředsedy ČAZV pana prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. Jednání proběhlo v rámci 44. ročníku agro výstavy Země živitelka. Reprezentanti obou organizací se shodli na nutnosti užší spolupráce v rámci klíčových témat, jako jsou udržení vody v krajině, kvalita půdy či řešení aktuálních rostlinolékařských otázek. Nejenom tato témata jsou pro obě strany v současné době prioritní. Zástupci rovněž zdůraznili potřebu dalších setkávání a konzultací pro potřeby sdílení znalostí i zkušeností v rámci řešení zemědělských a potravinářských problémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká akademie zemědělských věd se prezentovala na Zemi živitelce 2017

Na 44. ročníku Země živitelky vystavovala Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) své výsledky vydavatelské činnosti. Návštěvníci mohli zhlédnout jednotlivé tištěné výstupy, které tento největší vydavatelský dům zemědělských mezinárodních vědeckých časopisů vydává.

Vedení ČAZV děkuje Ing. Janu Beranovi, Ph.D. a zaměstnancům ČAZV za pomoc při organizaci stánku v rámci pavilonu T1.

Stánek ČAZV – Helena Vívodová (ČAZV) a Ing. Jan Beran Ph.D. (Jihočeská univerzita)
Ing. Jan Beran (JČU) a Ing. Markéta Knížková (ČAZV)

 

Zpátky nahoru