skip to Main Content

Zajištění efektivnosti prostředků – Zemědělec č.12/2016

Dne 8.3.2016 se uskutečnilo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla problematika "Hospodaření s vodou v krajině - výzvy a cesty jejich naplnění". Ve vystoupení hostů jednání bylo poukazováno, jak je důležité, aby byla zajištěna efektivnost využívání prostředků směrovaných do vědy a výzkumu z veřejných prostředků.

Tisková zpráva z jednání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Priority rostlinolékařského výzkumu, problém prezentace rostlinolékařství na veřejnosti, financování aplikovaného výzkumu nebo připomenutí dvacetiletého výročí vzniku odboru byly jen některé z bodů projednávaných na plenárním zasedání odboru rostlinolékařství ČAZV, které se konalo dne 2.12.2015 v Troubsku.
Zpátky nahoru