skip to Main Content

Tisková zpráva z jednání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Priority rostlinolékařského výzkumu, problém prezentace rostlinolékařství na veřejnosti, financování aplikovaného výzkumu nebo připomenutí dvacetiletého výročí vzniku odboru byly jen některé z bodů projednávaných na plenárním zasedání odboru rostlinolékařství ČAZV, které se konalo dne 2.12.2015 v Troubsku.

AGROFILM 2015

Ministr zemědělství a rozVoje venkova SR Lubomír Jahnátek a prezident AGROFILMU 2015 Štefan Mihina si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření 31. rořníku Mezinárodního filmového festivalu AGROFILM 2015. Pozvánka na AGROFILM 2015

Zpátky nahoru