skip to Main Content

Dne 6.6. 2017 na půdě České akademie zemědělských věd proběhlo v rámci zasedání Předsednictva ČAZV  hodnocení ústních prezentací vědeckých  prací účastníků soutěže Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2007.

Do užšího kola se dostalo celkem 6 účastníků s velmi zajímavými a kvalitními prezentacemi svých vědeckých prací:

 

Mgr. Daniel Žížala Assessment of Soil Degradation by Erosion Based on Analysis of Soil Properties Using Aerial Hyperspectral Images and Ancillary Data, Czech Republic
Ing. Pavel Svoboda Global Scale Transcriptional Profilling of Two Contrasting Barley Genotypes Exposed to Moderate Drought Conditions: Contribution of Leaves and Crowns to Water Shortage Coping Strategies
RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D Genetic variabillity and heritabillity of chlorophyll and fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.)
Ing. Jana Chramostová Proteolysis in raw milk in relation to microbiological indicators
Mgr. Ondřej Polanský Important Metabolic Pathways and Biological Processes Expressed by Chicken Cecal Microbiota
Ing. Alena Svitáková Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu

 

Komise složená z členů předsednictva ČAZV bodově hodnotila jednotlivé prezentace. Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím i členům komise.

Výsledky soutěže budou tradičně slavnostně vyhlášeny na výstavě Země Živitelka 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru