skip to Main Content

 

Jednání se zúčastnil jako host náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč a dále i ředitel VÚLHM  doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.

Předsednictvo projednalo přípravu veřejných soutěží NAZV a proběhla příprava vyhodnocení přihlášek do soutěží ministra zemědělství. V jejím rámci dojde k ocenění výsledků výzkumu mladých vědeckých pracovníků a ocenění zavedení výsledku výzkumu do praxe.

Současně byl připraven program jednání Rady ČAZV dne 16.5.2017, jako nejvyššího orgánu akademie.

Projednána byla i otázka zkvalitnění vydavatelské činnosti na úseku vědeckých časopisů.

V rozšířeném jednání Předsednictva se členové Předsednictva seznámili se současnou činností Výzkumné stanice i výzkumnými projekty řešenými v minulosti. Na závěr jednání se členové Předsednictva a hosté zúčastnili exkurze do laboratoří i venkovních zařízení stanice – školky apod.


Zasedací místnost – jednání Předsednictva ČAZV


Prezentace výzkumu VÚLHM Opočno

Laboratoř – ukázka výzkumu optimálních kořenových balů pro výsadbu lesních porostů


Laboratoř – posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin


Lesní školka

Ukázka sadebního materiálu

Skleník

Zpátky nahoru