skip to Main Content

Jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS)  pod vedením předsedy redakční rady Prof. Ing. Vladimíra Filipa, CSc. proběhlo dne 26. 4. 2017 na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Redaktorka časopisu Mgr. Inés Abela Hofbauerová, PhD. účastníky zasedání seznámila s aktuálním scientometrickými hodnocením.  Impakt faktor časopisu CJFS stále roste a nyní dosahuje hodnoty 0.728

Citovanost časopisu CJFS neustále roste (zdroj: Web of Science):

Děkujeme předsedovi redakční rady prof. Ing. Vladimíru Filipovi za vedení časopisu CJFS a také všem členům redakční rady CJFS za účast na tomto pracovním jednání a  jejich práci pro časopis.

Zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences
prof.Ing. Vladimír Filip, CSc., předseda redakční rady CJFS
Příspěvek Ing. Ireny Kolouchové, PhD. na téma formát grafů do časopisu CJFS

 

Zpátky nahoru