skip to Main Content

Dne 18. 2. 2021 zemřel ve věku 74 let doc. Ing. Alois Peterka, CSc.

Doc. Peterka byl významným členem Odboru zemědělské techniky a výstavby ČAZV, kde působil od roku 1993. V roce 2007 za svou činnost v Odboru obdržel čestné uznání, v roce 2010 bronzovou a v roce 2017 pak stříbrnou medaili. V letech 2007 až 2019 byl také členem redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering.

Od roku 1976 až do důchodového věku působil na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – nejprve jako odborný asistent, od roku 1991 jako docent. Zároveň vykonával funkci vedoucího Katedry mechanizace. Odborně se zabýval mechanizací živočišné výroby. Byl uznávaným pedagogem, podílel se na tvorbě učebnic a mnoha studijních materiálů s danou tématikou. Dlouhá léta spolupracoval s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze, kde se podílel na řešení mnoha výzkumných úkolů. Díky aktivní spolupráci s praxí byl uznávaným odborníkem. Publikoval několik původních vědeckých prací, velice rád přispíval do odborných časopisů se zemědělskou tématikou.

Byl přísný, rázný, nebál se prosazovat svůj názor, měl rád život, humor a přátele.

 

Zpátky nahoru