skip to Main Content

 

Z důvodu vládních omezení souvisejících s pandemií COVID-19 dochází k úpravě harmonogramu voleb do výborů odborů ČAZV.

Harmonogram voleb

Volby do výborů odborů, předsedy odborů i následné volby předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV se řídí ustanoveními Statutu a jednacího řádu ČAZV, který je dostupný zde >>

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na oddělení sekretariátu ČAZV, emailem na jitka.pilbauerova@cazv.cz nebo telefonicky na +420 227 010 287. Veškeré aktuální informace k volbám naleznete vždy na webové stránce ČAZV www.cazv.cz.

Termín

Popis

Způsob

3. 3. – 26. 3. 2021

Hlasování do výborů odborů

Přijímání hlasů poštou na korespondenční adresu ČAZV (Slezská 100/7, Praha 2)

14. 4. – 16. 4. 2021

Zveřejnění výsledků hlasování do výborů

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV

19. 4. – 30. 4. 2021

Setkání výborů a volba předsedy odboru

Osobní/online schůzka nově zvoleného výboru

Nejpozději 7. 5. 2021

Zveřejnění jmen zvolených předsedů odborů

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV, informace zveřejněna na webu akademie

Do konce května 2021

Nominace předsedů odborů na předsedu a místopředsedu předsednictva

 

17. 6. 2021 zasedání předsednictva ČAZV

Volba nového předsedy a místopředsedy předsednictva

 

Po jmenování předsedy/místopředsedy předsednictva ministrem zemědělství

Informace celé členské základně o výsledku voleb předsedy a místopředsedy předsednictva

Informace zaslána emailem všem členům ČAZV, informace zveřejněna na webu akademie

 

Zpátky nahoru