skip to Main Content

Odbor rostlinolékařství ČAZV (ORL) vyjádřil dopisem, který byl adresován České televizi v březnu 2021, svůj kritický názor na v březnu odvysílaný díl projektu Planeta je Prga na programu České televize Déčko a nabídnul spolupráci České akademie zemědělských věd při tvorbě pořadů týkajících se zemědělství.

Česká televize uvítala nabídku ČAZV a na svých webových stránkách zveřejnila odkaz na příručku o Zdravých rostlinách a zdravé planetě (https://decko.ceskatelevize.cz/planeta-je-prga/brezen). Tato kniha je určena pro děti ve věku 8-12 let a byla připravena Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin, který vzhledem k situaci spojené s nemocí COVID-19 pokračuje až do června 2021.

Celé vyjádření předsedy ORL k televizní upoutávce je dostupné zde >>

Výše uvedenou příručku pro děti i další informace k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin naleznete na stránkách ČAZV zde >>

Zpátky nahoru