skip to Main Content

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 3. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo vyhlášeným cenám ministra za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a pro mladé vědkyně a vědce, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále se na jednání projednávala příprava voleb a také Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje předsednictvo ČAZV.

V rámci běžné agendy předsednictvo projednalo změny ve složení redakčních rad vydávaných časopisů a schválilo nové přihlášky členů do odborů ČAZV. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 15. 4. 2021.

Zpátky nahoru