skip to Main Content

V dubnu letošního roku bylo všech 11 vědeckých časopisů vydávaných Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) zařazeno do další významné světové databáze ProQuest.

ProQuest je globální informační a technologická společnost založená v roce 1938 University of Microfilms. Databáze ProQuest obsahují disertační práce, primární zdroje, e-knihy, vědecké časopisy, historické a současné noviny a periodika, zdroje dat a další obsah zájmu výzkumných pracovníků.

Časopisy ČAZV jsou zařazeny do těchto databází ProQuest:

  • Agriculture Science Database
  • Biological Science Database
  • Environmental Science Database
  • Publicly Available Content Database

Věříme, že zařazení časopisů ČAZV do databází ProQuest přispěje k dalšímu rozšíření okruhu jejich čtenářů a autorů a také k navýšení jejich citovanosti.

ČAZV vydává 11 mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisů zaměřených na zemědělství a související obory. Časopisy jsou publikovány v režimu Open Access.

Více informací o zemědělských vědeckých časopisech ČAZV najdete na: www.agriculturejournals.cz

Zpátky nahoru