skip to Main Content

Dne 24. března 2021 se pod vedením nového editora, pana docenta Tomáše Vyhnánka, uskutečnilo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do kvartilů a další. Důležitým tématem bylo zejména získávání dalších kvalitních příspěvků k publikování a diskuse o možnosti výhledového vydání tematicky zaměřeného čísla.

Zpátky nahoru