skip to Main Content

Dne 28. dubna 2021 se uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS). Jednání vedla předsedkyně redakční rady a editorka časopisu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Editorka časopisu představila novou redaktorku časopisu k 1. 1. 2021, Ing. Helenu Čermákovou, Ph.D. Editorka seznámila členy redakční rady se současnou situací v časopise CJAS a s citovaností článků CJAS v databázi Web of Science (impakt faktorem a article influence score). Redaktorka CJAS podrobně informovala členy redakční rady o stavu počtu článků v redakčním systému a o detailech týkajících se autorství článků publikovaných v CJAS v roce 2020. Editorka poděkovala členům redakční rady za dosavadní spolupráci a podporu časopisu a vyzvala je k dalším aktivitám spojeným s propagací časopisu (citování článků a publikování v časopise). Závěrem editorka zmínila společný cíl všech členů redakční rady – zvýšení impakt faktoru Web of Science a celkový posun CJAS do vyššího kvartilu.

Zpátky nahoru