skip to Main Content

V průběhu února a března 2021 proběhla prostřednictvím videokonference plenární zasedání odborů ČAZV, kde byla virtuálně předána ocenění členům odborů za rok 2020 a 2021. Bohužel současná koronavirová situace neumožnila uspořádat tradiční plenární zasedání členů ČAZV osobně, a to v roce 2020 ani 2021. Dne 4. 3. 2021 proběhlo alespoň online setkání se členskou základnou ČAZV prostřednictvím televizního přenosu, kde vystoupil předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a také předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., kteří shrnuli činnost ČAZV v uplynulých letech a představili úkoly a výzvy, kterým v současnosti akademie čelí.

Ocenění ČAZV udělená v roce 2020

Děkovný dopis předsednictva ČAZV za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru získali doc. Ing. Helena Chládková Ph.D. (OEŘSI), prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. (OLH), prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. (OZTEV), prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (ORV), doc. Ing. Zbyněk Kulhavý CSc. (OVH). Děkovný dopis za celoživotní přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dlouholetou činnost pro ČAZV získal prof. MVDr. Karel Hruška, CSc. Poslední děkovný dopis byl dále udělen Heleně Vívodové, zaměstnankyni oddělení sekretariátu ČAZV, a to za dlouholetou oddanou činnost pro ČAZV.

Čestné uznání za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru obdrželi prof. Ing. Radovan Pokorný Ph.D. (ORL), doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (OVL), Mgr. Věra Kroftová (OEŘSI), prof. Ing. Karel Janda, MA Dr. Ph.D. (OEŘSI), Ing. Petr Kopeček, Ph.D. (OEŘSI), prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (ORV), Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (OŽV).

V roce 2020 byly uděleny tři bronzové medaile, a to Ing. Vladimíru Kupcovi (ORL), Ing. Antonínu Machálkovi, CSc. (OZTEV) a prof. Ing. Pavlu Březinovi, CSc. (OVOJP). Stříbrnou medaili získali Ing. Ervín Hausvater, CSc. (ORL), RNDr. Luděk Šefrna, CSc. (OP), Ing. Radko Loučka, CSc. (OŽV), Ing. Jan Klír, CSc. (ORV), doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (OVOJP). Zlatá medaile byla udělena Ing. Pavlu Bartošovi, DrSc. (ORL), prof. MVDr. Jiřímu Rubešovi, CSc. (OVL), prof. Ing. Josefu Hůlovi, CSc. (OZTEV) a prof. Ing. Jaroslavu Hluškovi, CSc. (ORV).

Čestné členství získal od ČAZV prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (OVL)

Ocenění ČAZV udělená v roce 2021

Děkovný dopis předsednictva ČAZV v roce 2021 získali prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc. (ORV), Ing. Prokop Šmirous, CSc. (ORL), prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., Ing. Jan Hájek, CSc., prof. Ing. František Louda, DrSc., prof. Ing. Jan Frelich, CSc., prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ing. Václav Hrubý, CSc., prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD., prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., prof. Ing. Oto Hanuš, Ph.D. (OŽV), prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Pavel MVDr. Pavel Brauner Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (OVL), doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc., Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Ivo Celjak, CSc. (OZTEV), prof. Pavel Jelen, Ph.D., P.Eng. (OPTT), prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (OVOJP), prof. Ing. Emil Svoboda, CSc., doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D., Ing. Daniela Šálková Ph.D., Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. (OEŘSI), doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc., prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (OLH) a doc. Ing. Karel Vrána, CSc. (OVH).

Čestné uznání za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru obdrželi Ing. Radek Macháč, Ph.D. (ORV), Ing. Josef Pozděna, CSc. (ORL), prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. (OVL), Ing. Ivana Laknerová (OVOJP), doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D. (OEŘSI), Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (OLH), prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (OP).

V roce 2021 bylo dále uděleno dvanáct bronzových medailí,  devět stříbrných medailí a šest zlatých medailí. Bronzovou medaili získali Ing. Jaroslav Čepl, CSc. (ORV), Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (OŽV), doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (OVL), doc. Ing. František Ptáček, CSc., prof. Dr. Ing. František Kumhála (OZTEV), prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (OLH), Ing. Blanka Procházková, CSc., Ing. Jiří Jandák, CSc., RNDr. Anna Žigová, CSc., prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (OP). Stříbrnou medaili obdrželi RNDr. Miroslav Griga, CSc. (ORV), Ing. Michal Hnízdil (ORL), Ing. Václav Mayer, CSc., Ing. Petr Hutla, CSc., prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (OZTEV), Ing. Alexandra Šalaková, CSc. (OVOJP), Ing. Arch. Pavel Valtr a JUDr. PhDr. Antonín Kubačák, CSc. (OEŘSI). Nejvyšší ocenění, zlatou medaili ČAZV, získali prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (ORV), prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (ORL), Ing. Petr Roubal, CSc. (OPTT), Ing. Marie Holasová (OVOJP), doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (OVH).

Všem oceněným si dovolujeme znovu poblahopřát.

Zpátky nahoru