skip to Main Content

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze se v hojném počtu sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády a pedagogy. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také řada významných hostů.

Úvodní slovo pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která poděkovala všem zúčastněným za jejich zájem o tvůrčí psaní a témata spojená s naším zemědělstvím a přírodou. Podpora a osvěta mladé generace napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a lesnictví je jedním z hlavních cílů aktivit ČAZV. Ředitelka poděkovala také za záštitu, kterou soutěži poskytl ministr zemědělství Zdeněk Nekula a za patronát místostarostky Prahy 6 pro oblast školství Ing. Mariany Čapkové, MBA. Zmínila i partnerství a spolupráci Národního zemědělského muzea (NZM) a Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) v rámci soutěže. K zúčastněným pronesl krátkou řeč i předseda Vydavatelské rady ČAZV a člen předsednictva ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který přirovnal hodnocení literárních prací s recenzním řízením vědeckých časopisů a ocenil vysokou kvalitu všech příspěvků. Zúčastněné pozdravil a poděkoval jim za účast v soutěži i zástupce Ministerstva zemědělství Ing. Ondřej Brožka z Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání. Vyhlášení se osobně zúčastnil i generální ředitel NZM, Ing. Zdeněk Novák, který ve svém projevu zmínil krásné propojení vědy a umění v rámci literární soutěže, vyjádřil své dojetí při čtení a hodnocení příspěvků a popřál žákům mnoho dalších úspěchů.

Koordinátorka soutěže Ing. Vendula Prjachová, MBA shrnula průběh 5. ročníku soutěže a představila speciální číslo časopisu „České zemědělství pohledem žáků V“, které obsahuje 20 nejoriginálnějších literárních prací tohoto ročníku. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 82 literárních prací. Soutěž nabízela dvě kategorie, a to kategorii žáků základních škol, kteří psali příspěvky na téma „Život na farmě“ a kategorii žáků středních škol, kteří posílali své příspěvky na téma „Významné osobnosti a objevy zemědělství“.

Nejdůležitější částí programu slavnostního vyhlášení bylo předání diplomů a vyhlášení vítězů soutěže. Pro všech 20 vybraných autorů, jejichž články jsou publikovány v časopise, byl připraven diplom, časopisy a mnoho věcných odměn a dárků, které dětem věnovala ČAZV, Knihovna Antonína Švehly a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Přítomní autoři a autorky převzali postupně diplom a ceny z rukou řečníků a hostů. Hodnoticí komise soutěže vybrala v každé ze dvou kategorií soutěže 3 nejlepší práce. Vítězové v každé kategorii byli slavnostně vyhlášeni, a navíc odměněni skleněnou medailí ČAZV. A kdo tedy letošní ročník literární soutěže vyhrál?

V kategorii žáků základních škol se umístili tito autoři:

  1. místo – Lucie Večerková
  2. místo – Klára Čížková
  3. místo – Markéta Neradová

V kategorii žáků středních škol se umístili tito autoři:

  1. místo – Růžena Lišková
  2. místo – Vendula Lindnerová
  3. místo – Michal Kupský

Všem výhercům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v psaní a studiu.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili nebo ji podpořili. Velké poděkování patří také rodičům a pedagogům.

ČAZV děkuje členům hodnoticí komise za jejich práci a děkuje také za zapojení a podporu soutěže ze strany předsednictva ČAZV a Vydavatelské rady ČAZV.

Vybrané a oceněné literární příspěvky si můžete přečíst ve speciálním čísle časopisu České zemědělství pohledem žáků V“ zde >>

   

Zpátky nahoru