skip to Main Content

Ve středu 15. 6. 2022 odpoledne se konalo slavnostní vyhlášení 4. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty se v hojném počtu sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády a pedagogy.

Úvodní slovo pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která poděkovala všem zúčastněným za jejich zájem o tvůrčí psaní a krajinu kolem nás. Poděkovala také za záštity, které soutěži poskytl ministr zemědělství Zdeněk Nekula a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Mariana Čapková, MBA. Ředitelka zmínila i podporu a spolupráci Národního zemědělského muzea (NZM), které se na vyhlášení letošního ročníku podílelo. Zúčastněné pozdravil a poděkoval jim za účast v soutěži i zástupce Ministerstva zemědělství Ing. Ondřej Brožka z Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání. Svou zdravici a poděkování pronesla k zúčastněným i předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Mariana Čapková, MBA. Vyzdvihla kvalitu a originalitu přihlášených literárních prací a zdůraznila smysl vnímání zemědělství, přírody a ochrany krajiny jako jeden celek. Vyhlášení se osobně zúčastnil i generální ředitel NZM, Ing. Zdeněk Novák, který ve svém projevu vyjádřil své dojetí při čtení a hodnocení příspěvků a popřál žákům mnoho dalších úspěchů.

Koordinátorka soutěže Ing. Vendula Prjachová, MBA shrnula průběh 4. ročníku soutěže a představila speciální číslo časopisu „České zemědělství pohledem žáků IV“, které obsahuje 20 nejoriginálnějších literárních prací tohoto ročníku. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 56 literárních prací. Soutěž nabízela dvě kategorie, a to kategorii žáků základních škol, kteří psali příspěvky na téma „Jak se starat o pole a přírodu, aby nám dlouho vydržela“ a kategorii žáků středních škol, kteří posílali své příspěvky na téma „Zemědělství a příroda naší budoucnosti“.

Nejdůležitější částí programu slavnostního vyhlášení bylo předání diplomů a odměn. Pro všech 20 vybraných autorů, jejichž články jsou publikovány v časopise, byl připraven diplom, časopisy a mnoho věcných odměn a dárků, které dětem věnovala ČAZV, Magistrát hl. m. Prahy, NZM a Knihovna Antonína Švehly. Přítomní autoři a autorky převzali postupně diplom a ceny z rukou řečníků a hostů. Hodnoticí komise soutěže zároveň vybrala v každé ze dvou kategorií soutěže 3 nejlepší práce. Vítězové v každé kategorii byli slavnostně vyhlášeni, a navíc odměněni skleněnou medailí ČAZV, kterou převzali z rukou ředitelky ČAZV. A kdo tedy letošní ročník literární soutěže vyhrál?

V kategorii žáků základních škol se umístili tito autoři:

  1. místo – Lucie Večerková
  2. místo – Justýna Koublová
  3. místo – Oliver Černý

V kategorii žáků středních škol se umístili tito autoři:

  1. místo – Anděla Prucková
  2. místo – Tobiáš Rajt
  3. místo – Michal Kupský

Vybrané a oceněné literární příspěvky si můžete přečíst ve speciálním číslo časopisu České zemědělství pohledem žáků IV“ zde >>

Výhercům srdečně gratulujeme. A děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, podpořili ji a motivovali své děti a žáky k přemýšlení a psaní o přírodě kolem nás. Vážíme si práce dětí, rodičů i pedagogů. Již nyní se těšíme na další, pátý ročník soutěže, který bude vyhlášen na podzim tohoto roku. Informace zveřejníme na našich webových stránkách www.cazv.cz a sociálních sítích ČAZV.

 

Zpátky nahoru