skip to Main Content

Při příležitosti pořádané výstavy Země živitelka byla předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019. Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

Dovoluje si Vám představit výherce prvních míst v každé z udělovaných cen.

Ing. Radek Macháč, Ph.D. získal první místo v rámci Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019. Cenu získal za certifikovanou metodiku „Ochrana trav na semeno vůči plevelům“.
Metodika obsahuje nové inovativní poznatky o možnostech ošetřování semenářských porostů trav vůči plevelům včetně monitoringu výskytu plevelů v porostech trav na semeno, obecných doporučení pro ochranu trav na semeno a specifická doporučení pro ochranu jednotlivých travních rodů či druhů, včetně nechemických způsobů regulace zaplevelení.
Ing. Radek Macháč, Ph.D. pracuje jako výzkumný pracovník v oblasti aplikovaného zemědělského výzkumu. Od roku 2001 je zaměstnán ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří (Součást OSEVY PRO s.r.o., resp. OSEVY vývoj a výzkum s.r.o.). Od roku 2012 je ředitelem Výzkumné stanice travinářské a jednatel společnosti OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Hlavním zaměřením jeho výzkumné činnosti je agrotechnika trav pěstovaných na semeno, zejména ochrana travosemenných porostů vůči plevelům, chorobám a škůdcům. Zabývá se rovněž otázkami ekologického travního semenářství, zakládání porostů trav na semeno, výživou a stimulací výnosu trav na semeno. Zabývá se rovněž šlechtěním trav, pohanky a lupiny bílé. 
Ing. Radek Macháč, Ph.D. je členem České akademie zemědělských věd, Komise ČMŠSA pro ekologická osiva, Komise pro Seznam doporučených odrůd – pícniny, International Herbage Seed Group, Eucarpia – sekce FodderCrops and AmenityGrasses, Redakční rady časopisu Úroda, Společné vědecké rada OSEVA PRO s.r.o. a VÚP Troubsko spol. s.r.o. a Správní rady Spolku pěstitelů travních a jetelových semen.

Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D. získala první místo v rámci Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2019. Cenu získala za recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stádiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“.
Variabilita mikrobioty trávicího traktu se zásadně mění v průběhu života včely. Získané výsledky jsou využívány při vývoji nového účinného prostředku pro podporu imunity a zdraví včel.
Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D. pracuje jako vědecký odborný pracovník na Katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky na České zemědělské univerzitě v Praze.
V rámci své disertační práce zkoumala pomocí molekulárně genetických metod vztahy mezi potravou včel, jejich imunitou, zdravím a osídlením jejich traktu střevními mikroorganismy. Jedním z výstupů je vědecká publikace, za kterou byla oceněna a která pojednává o rozmanitosti bakteriálních druhů v závislosti na věku a vývojovém stádiu včely. Tato variabilita je tak velká, že například i sesterské larvy nakladené matkou během několika minut mají po sedmi dnech vzájemně naprosto odlišné bakteriální spektrum. Jelikož tlak patogenů na včelstva v posledních letech neustává, zůstala tomuto tématu věrná i po obhájení práce a ve spolupráci s docentem Jaroslavem Havlíkem výzkum včelí mikrobioty na ČZU vedl k praktickému výsledku. Na trh byl uveden veterinární produkt pro včelaře, extrakt z rostliny s antimikrobiálními účinky, který má schopnost ovlivnit včelí mikrobiotu a posílit tak jejich imunitu. Dnes si ho každý může zakoupit v tržní síti.
Kromě toho pracuje také na zcela nové metodě, diagnostice zdravotního stavu včel s pomocí nukleární magnetické rezonance, nebo na efektivní metodě kultivace probiotických včelích mikroorganismů v průmyslovém měřítku. Až se to podaří, bude možné včelám přidávat jim vlastní mikroorganismy, které mohou příznivě ovlivňovat jejich zdraví.

Informace o všech oceněných v roce 2019 naleznete zde >>

Zpátky nahoru