skip to Main Content

ČAZV vyhlašuje 6. ročník literární soutěže na zemědělská témata pro žáky mateřských, základních a středních škol.

V rámci 6. ročníku soutěže jsou vypsány 3 kategorie a 3 témata:

  1. Nakresli velblouda – pro žáky mateřských škol (obrázky). Téma korespondující s Mezinárodním rokem velbloudovitých zvířat 2024.
  2. Čas sklizně – pro žáky základních škol (literární práce).
  3. Naše krajina a zemědělství dnes a před 100 lety – pro žáky středních škol (literární práce). Téma korespondující se 100 letým výročí vzniku ČAZ a následnických organizací v roce 2024.

Soutěž nemá omezení žánrů ani počtu příspěvků.

Napište povídku, básničku, pohádku, úvahu nebo třeba bajku. Žáci mateřských škol mohou posílat obrázky.
Z příspěvků vybraných autorů vznikne speciální číslo časopisu s názvem „České zemědělství pohledem žáků VI“, které bude otištěno a zveřejněno na webových stránkách akademie.
Pro vítězné práce ve všech kategoriích, které vybere hodnoticí komise, jsou připraveny hodnotné odměny.

6. ročník soutěže se koná pod záštitou ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného a pod patronátem místostarostky Prahy 6 pro oblast školství Ing. Mariany Čapkové, MBA.

Své příspěvky posílejte v elektronické formě na adresu vendula.prjachova@cazv.cz do 31. 1. 2024.

Parterem soutěže je Národní zemědělské muzeum (NZM) a Knihovna Antonína Švehly (KAŠ).

Informace k soutěži naleznete v přiložené letáku zde >>.

Harmonogram průběhu soutěže:

  • do 31. 1. 2024 přihlašování do soutěže
  • únor- březen 2024 hodnocení příspěvků
  • duben 2024 příprava časopisu „České zemědělství pohledem žáků VI“
  • květen/červen 2024 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

 

Zpátky nahoru