skip to Main Content

V pátek 6. 10. 2023 v 17h se v Národním zemědělském muzeu v Praze (NZM) uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězných bakalářských, diplomových a disertačních prací na zemědělská témata soutěže Věda pro zemi. Zúčastněné finalisty soutěže přivítal v muzeu generální ředitel NZM Ing. Zdeněk Novák. Úvodních slov se ujali ředitel Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství Mgr. Jan Radoš, ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA a místopředseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Ředitelka ČAZV vyzdvihla vysokou úroveň zpracování všech přihlášených prací a aktuálnost vybraných témat.

Soutěž Věda pro zemi organizuje NZM. ČAZV je již 3. rokem spoluorganizátorem soutěže a podílí se i na hodnocení přihlášených prací.

Autoři oceněných absolventských prací se zemědělskou tematikou mají možnost zpracovat svou práci do vědeckého článku a zaslat jej do recenzního řízení do jednoho z 11 vědeckých časopisů ČAZV. ČAZV je největším vydavatelem vědeckých časopisů se zemědělskou tematikou v ČR. Celkem 10 z 11 časopisů má udělen impakt faktor.

Jaké práce se tedy v letošním 8. ročníku soutěže umístily?

Bakalářská práce:

  1. Bc. Josef Müller – Obora Valdštejnsko v 18. století. Reprezentace, hospodaření, lidé
  2. Bc. Jan Vavřina – Revitalizace zemědělských půd
  3. Bc. Karolína Sodomová – Hodnocení reakce odrůd pšenice seté k suchu metodami molekulární biologie

Diplomová práce:

  1. Ing. Ondřej Nikl – Vliv alternativních zdrojů bílkovin v rybím krmivu na růst ryb a rostlin ve dvousmyčkovém akvaponickém systému
  2. sdílené druhé místo:

           – Ing. Jan Pastejřík – Je vysazování rychleného plůdku lipana podhorního vhodným postupem pro podporu tohoto druhu ve volných vodách?

           – Ing. Simona Prachařová – Inovace fermentovaného výrobku z kozího mléka

  1. Ing. Zora Konupková – Vliv změny techniky krmení jadrné krmné směsi ve stáji s robotickým dojením na užitkovost a BCS dojnic

Dizertační práce:

  1. Tamara Meierová, PhD., MSc – Motivace českých zemědělců k adaptaci na dopady klimatické změny pomocí krajinotvorných opatření
  2. Dr. Tran Quang Hung – Insect meal as feed source in nutrition of percids, Eurasian perch (Perca fl uviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) / Hmyzí moučka jako zdroj krmiv ve výživě okounovitých ryb, okouna říčního (Perca fl uviatilis) a candáta obecného (Sander lucioperca)
  3. Ing. Matěj Malík, PhD. – Vliv výživy na tvorbu biomasy a obsah terapeuticky využitelných sekundárních metabolitů rostlin konopí (Cannabis sativa L.)

 

Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu i vědecké práci.

 

Zpátky nahoru