skip to Main Content

Dne 25. října 2015 obdrželi autoři článku publikovaného v časopise České akademie zemědělských věd: Veterinární Medicína   Cenu České urologické společnosti: 1. místo v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF.

Jedná se o práci autorského kolektivu Zerhau P, Mackerle Z, Husar M., Brichtova E., Sochurkova D., Gopfert E., Faldyna M.: Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments.

Článek najdete na adrese: http://www.agriculturejournals.cz/web/vetmed.htm?volume=59&firstPage=376&type=publishedArticle

Gratulujeme tímto autorům a děkujeme především editorce časopisu Veterinární Medicína, paní Prof. MVDr. Evě Barányiové, CSc , koeditoru časopisu  panu Prof. MVDr. Karlu Hruškovi CSc. za velmi  dobrý výběr kvalitních článků do časopisu a recenzentů. V neposlední řadě je třeba poděkovat také dlouholeté redaktorce časopisu Ing. Zdeně Radošové za přípravu článku pro publikaci.

 

1_cena_Olomouc

Zpátky nahoru