skip to Main Content

Výsledky musíme umět prezentovat

Rozhovor s novým předsedou České akademie zemědělských věd - RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. o poslání a dalším směrování České akademie zemědělských věd. Článek publikován v týdeníku Zemědělec č. 31/2017.

Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd. Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.
Zpátky nahoru