skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává celkem 11 recenzovaných vědeckých zemědělských časopisů. Všech 11 časopisů je registrováno v databázi SCOPUS a 9 z nich je registrováno zároveň v databázi Web of Science (WoS) a má přidělen Impakt Faktor. Jaké je postavení vědeckých časopisů ČAZV v databázích Wos a Scopus ve srovnání s ostatními vědeckými časopisy vydávanými v České republice?

Paní Mgr. Věra Kroftová (Agrotest fyto s.r.o.), členka Odboru ekonomiky, řízení a informatiky České akademie zemědělských věd pro ČAZV zpracovala poster mapující postavení časopisů ČAZV –  jejich hodnocení z hlediska historie jejich registrace v databázích WoS a Scopus i aktuálních hodnot IF a SJR.

Poster si můžete stáhnout ZDE

Česká republika měla v roce 2014 v databázi Web of Science celkem 40 časopisů. Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) je vydavatelem téměř jedné čtvrtiny z nich (22.5%).

Podíl časopisů ČAZV WoS

Na základě předložených metrik je zřejmá velmi dobrá kvalita vědeckých časopisů vydávaných Českou akademií zemědělských věd.  Jedná se o výsledky dlouhodobé, často celoživotní, velmi kvalitní práce předsedů redakčních rad jednotlivých časopisů ČAZV, koeditorů, lektorů a v neposlední řadě i redaktorek jednotlivých časopisů.

 IF českých časopisů_mediány1

Z výše uvedeného grafu je vidět, že hodnoty mediánu Impakt faktoru (IF) u časopisů ze zemědělských oborů nejsou příliš vysoké a hodnoty IF časopisů ČAZV se k nim ve většině případů blíží, či je dokonce překračují (časopisy Plant, Soil and Environment a Czech Journal of Animal Science) …

IF CJAS a PSE a medián kategorie_1

 

Ostatní zpracované grafy ukazující historii časopisů ČAZV v databázích  Web of Science a  Scopus a výsledky dalších srovnání (například citovanost článků atd.)  najdete v posteru.

 

 

Zpátky nahoru