skip to Main Content

Velmi dobrou kvalitu časopisu Plant Protection Science, který v letošním roce nově získal Impakt Faktor (Thomson Reuters; 2014 –  0.597) potvrdil zájem z National Agro-Tech Extensions and Service Center Ministry of Agriculture The People’s Republic of China o umožnění překladu článku publikovaného v tomto časopisu do čínštiny a jeho publikování v časopisu CHINA PLANT PROTECTION. Jedná se o článek   autorů: Stejskal V., Honěk A.: Is pecies diversity of various crop „pest taxa“ proportionate to efforts paid to their research? A scientometric analysis in the Czech Republic – short note, který v časopisu Plant Protection Science vyšel v letošním roce (ročník 51/2015).

Článek najdete na adrese: http://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?volume=51&firstPage=191&type=publishedArticle

Publikace článku v Čínském odborném časopisu (s odkazem na původní zdroj –  časopis Plant Protection Science) přispěje k propagaci vědeckých časopisů ČAZV a českého zemědělského výzkumu v Číně.

 

Zpátky nahoru