skip to Main Content

Cílem zasedání bylo seznámit se s nově vybudovaným výzkumným centrem „Ovocnářský výzkumný institut“.

Na dopoledním jednání Předsednictva navázalo odpolední rozšířené zasedání Odboru rostlinné výroby ČAZV. Centrum nejprve představili ředitel Ing. Jaroslav Vácha a řešitel celého  projektu Ing. František Paprštein, CSc. Odbornou náplň a prohlídku budov a vybavení Centra vedl Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.

VŠÚO Holovousy s.r.o. je nositelem projektu Ovocnářský výzkumný institut v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVaI). V letošním roce byl dokončen nový areál, který zahrnuje 8 nově zbudovaných objektů a jeden objekt zrekonstruovaný (sklad ovoce). Celková plocha těchto budov je 0,85 ha a nacházejí se v oploceném areálu o ploše cca 2 ha. Areál je vybaven zpevněnými komunikacemi, parkovišti, zelení a dalšími drobnými stavbami souvisejícími s provozem celého výzkumného institutu.

Hlavní budova Centra je třípodlažní objekt. V hlavní budově Centra jsou umístěny laboratoře, pracovny, přípravny rostlinného materiálu, příruční sklady, technické zázemí, kanceláře, jednací místnosti, šatny a sociální zázemí. Dalším zcela nově vybudovaným objektem je vytápěný skleník. Skleníková část je rozdělena na deset samostatně regulovatelných skleníkových kójí s plynovým vytápěním a chlazením prováděným mlžením vodou. Na skleníky navazuje technologické zázemí. Skleník bude využíván pro množení rostlinného materiálu, pro převod rostlin z in vitro podmínek do podmínek in vivo a pro skleníkové testy metod ochrany ovoce při využití umělých infekcí či infestací škodlivými organismy. Zrekonstruovaným objektem je chlazený sklad ovoce se samostatně regulovatelnými boxy s technologií umožňující uchovávání ovoce v inertních atmosférách (technologie ULO). Součástí budovy je laboratoř, dílna a posklizňová třídící linka.

Přejeme  Ovocnářskému  výzkumnému  institutu hodně úspěchů v jeho  náročné činnosti.

 

Holovousy-1red (1)

 

Holovousy-2red

 

Holovousy-3red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru