skip to Main Content

Dne 8.3.2016 se uskutečnilo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla problematika „Hospodaření s vodou v krajině – výzvy a cesty jejich naplnění„. Ve vystoupení hostů jednání  bylo poukazováno, jak je důležité, aby byla zajištěna efektivnost využívání prostředků směrovaných do vědy a výzkumu z veřejných prostředků.

Zajištění efektivnosti prostředků

Zpátky nahoru