skip to Main Content

Prezentace výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu a diskuse nad otázkami dalšího rozvoje českého výzkumného prostoru byly náplní setkání  místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v OSEVĚ PRO s.r.o., Výzkumné stanici travinářské Rožnov – Zubří. Kromě hostitelů se jednání zúčastnili i zástupci dalších privátních  výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje z Havlíčkova Brodu, Kroměříže,  Šumperku a Troubska.

„Pokračujeme ve dvouletém úsilí komunikace s podnikatelskou sférou, s odbornou veřejností a akademickým sektorem, abychom od nich měli zpětnou vazbu a mohli ji následně zakomponovat  do Národní politiky,“ řekl při setkání vicepremiér Bělobrádek.

Účastníci debaty představili přímo aplikovatelné výsledky výzkumu ve formě odrůd, technologických postupů, ale i knih či certifikovaných metodik. Zajímavá byla diskuse nad budoucností systému hodnocení výsledků výzkumu, důraz byl kladen na posílení hodnoty právě výsledků aplikovaného výzkumu. Debatovalo se i o věcném návrhu zákona pro oblast VaV včetně záměru zřídit nové ministerstvo pro tuto oblast.

Oceňujeme možnost přímé diskuse s panem místopředsedou vlády i ochotu pana doktora Bělobrádka a jeho kolegů ke kontinuální debatě. Ne vždy se ve všem shodneme, ale racionální diskuse je minimálním předpokladem pro rozvoj systému VaV v naší republice“ konstatoval Jan Nedělník, jeden z účastníků diskuse. „V žádném případě nejsme proti dobře prováděnému základnímu výzkumu a nechceme stavět bariéry, ale přesto je nutné hledat větší rovnováhu mezi podporou obou typů výzkumu,“ dodává hostitel Radek Macháč.

DSC_1177

DSC_1159

 DSC_1172

Zpátky nahoru