skip to Main Content
   

Marcela foto ridicak

 

   

Paní RNDr. Marcela Braunová, dlouholetá redaktorka vědeckých časopisů, dne 14.1. 2015 ukončila pracovní poměr v redakci České akademie zemědělských věd.

Paní doktorka v redakci VČ pracovala od roku 1972, tedy úctyhodných 43 let. Od roku 2000 zastávala funkci vedoucí redakce.

Redakci po celá léta budovala s cílem vydávat vědecké  časopisy na nejvyšší úrovni. Na kvalitu výstupů (tj. bezchybné finální provedení článků) byla opravdu pedant .

S redakcí prožila, a vždy znovu budovala nové logistické systémy publikování a distribuce vědeckých časopisů v rámci několika organizací, pod kterými byly časopisy vydávány, ať již to byl  Ústav vědeckotechnických informací (1956-1975), Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství (1976), Ústav zemědělských a potravinářských informací  (1993-2008), Ústav zemědělské ekonomiky a informací (2009-2010) a současná Česká akademie zemědělských věd.

Nové technologie (elektronické zpracování článků, publikování online na internetu) si žádaly nová řešení, také tuto oblast paní RNDr. Braunová zajistila. Podílela se na tvorbě elektronického redakčního systému. 

Paní RNDr. Marcla Braunová byla výbornou vedoucí kolektivu redaktorek vědeckých časopisů, které bude díky předaným zkušenostem pokračovat v jejím díle.

Česká akademie zemědělských věd děkuje paní RNDr. Marcele Braunové za její dlouholetou kvalitní práci pro redakci vědeckých časopisů a přeje jí  do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

 

Zpátky nahoru