skip to Main Content

Jednání organizovala Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) z titulu předsednictví této celoevropské organizace. Předsednictví vykonává ČAZV v letech 2014 -2016, místopředsedou UEAA je Francouzská zemědělská akademie (AAF).

Účastníci jednání:

Účastníci jednání jsou zástupci  ČAZV (Česká republika), KSLA (Švédsko) a AAF (Francie).

za ČAZV:    Vilém Podrázský, předseda ČAZV

                   Václav Hrubý, tajemník ČAZV

                   Eva Karská, vedoucí redaktorka oddělení vědeckých časopisů ČAZV

                   Jindřiška Čížková, odborná pracovnice sekretariátu ČAZV

                   Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., odborný pracovník

za  AAF:       Michel Thibier, čestný profesor, oborný pracovník AAF  

za KSLA:      Carl Anders Helander, generální ředitel KSLA

                    Kerstin Niblaeus, předsedkyně KSLA

                    Magnus J. Stark, tajemník zemědělské sekce KSLA

IMG_4182
Zleva: Václav Hrubý (ČAZV), Zdeněk Pastorek (ČAZV), Magnus J. Stark (KSLA), Michel Thibier(AFF), Carl Anders Helander (KSLA), Kerstin Niblaeus (KSLA)

Program jednání:

Zahájení – předseda ČAZV, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Činnost UEAA v uplynulém období od září 2014

  • příprava  podkladů pro www stránku
  • jednání UEAA na semináři Ukrajinské akademie zemědělských věd v Kyjevě
  • zajišťování kontaktu s jednotlivými akademiemi

Plán prací na rok 2016

  • dopracování www stránky UEAA a správa www stránky v budoucnosti
  • zpracování krátké informace členským akademiím o činnosti  a připravovaných aktivitách
  • příprava plenárního zasedání v Paříži – organizační zabezpečení
  • stanovení odborného tématu k jednání pléna
  • pokračování aktivit na rozšiřování členské základny UEAA
  • projednání  návrhu na místopředsednickou akademii v příštím období 2016 – 2018
IMG_4176
     Jednání vedl předseda ČAZV – prof. Ing. Vilém Podrázský CSC.

Návrhy na další činnost UEAA

Závěry z jednání – usnesení

Jednání  řídící pracovní skupiny se uskutečnilo ve dnech  2. a 3. 12.2015.  Návazné setkání  dne 4.12. bylo věnováno  přípravě nové www stránky UEAA  ve spolupráci s firmou e – Fractal, s.r.o.

Program zahrnoval řešení všech aktuálních otázek v činnost UEAA.

Pořad jednání, tak jak byl ČAZV navržen, byl schválen všemi  přítomnými účastníky setkání.

Závěry z jednání jsou zahrnuty do zápisu, který je zpracován v anglickém jazyce a je k dispozici zde:

V mezidobí budou spolupracovat všechny tři zúčastněné akademie na plnění úkolů z jednání.

Příští plenární zasedání UEAA se uskuteční ve dnech 11. – 13.10.2016 v Paříži, kde AAF převezme předsednickou funkci UEAA.

Zpátky nahoru