skip to Main Content

Dne 8. 3. 2016 se uskutečnilo v aule České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd  (ČAZV).

Jednání se zúčastnili vedle členů České akademie zemědělských věd  i  významní hosté,  zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva zemědělství ČR a dále i  řada představitelů z výzkumných ústavů  a univerzit.

Jednání pléna bylo zaměřeno jak na vyhodnocení činnosti ČAZV v minulém roce, tak  zejména na aktuální otázky, na které bude zaměřen zemědělský výzkum v příštím období.

Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla zvolena problematika „Hospodaření s vodou v krajině – výzvy a cesty jejich naplnění“.

V průběhu jednání byla předána ocenění  ČAZV členům akademie, kteří se dlouhodobě významně podíleli na činnosti ČAZV v uplynulém období  a přispěli k rozvoji vědního oboru, ve kterém působí.

Zpátky nahoru