skip to Main Content
 
Lhůty pro předání údajů do IS VaVaI – RIV jsou pro rok sběru 2016 stanoveny pro poskytovatele do 29. 5. 2016 pro výsledky výzkumných organizací a do 6. 9. 2016 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.
 
Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2016

 

 

 

Zpátky nahoru