skip to Main Content

Dne 2.2. 2016 proběhlo rozšířené jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd. Jednání proběhlo ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha .
Zúčastnili se jej členové Předsednictva ČAZV, členové Vydavatelské rady ČAZV, předsedové redakčních rad jednotlivých časopisů, redaktorky vědeckých časopisů (VČ) a pracovníci sekretariátu ČAZV.

Jednání vedl předseda Vydavatelské rady ČAZV pan doc. Ing.Radim Vácha, CSc. spolu s předsedou ČAZV prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc. Účastníci obdrželi následující informace.

  • Statistika vydávání VČ v roce 2015
  • Vliv zpoplatnění na zájem autorů publikovat ve VČ ČAZV po jeho zavedení v roce 2015
  • Rozvoj elektronického redakčního systému od firmy e-Fractal – jedná se především o doplnění ERS o modul administrativy plateb, automatické vkládání článků do databáze CrossRef
  • Personální změny v redakci VČ ČAZV (odchod RNDr. Marcely Braunové do důchodu, byly přijaty dvě nové redaktorky Ing. Monika Barešová (CJFS) a Mgr. Petra Křížková (JFS – zástup za mateřskou dovolenou), )

Předsedové redakčních rad s ostatními účastníky jednání sdíleli své zkušenosti se zpoplatněním, jeho vlivem na počty článků a jejich kvalitu. Byla diskutována i otázka případného navýšení poplatku za redakční zpracování článku do časopisu, který je nyní na úrovni 200 EUR/článek. Většina předsedů redakčních rad (kromě prof. Ing. Evy Tůmové, CSc. – předsedkyně redakční rady časopisu CJAS) doporučila s navyšováním výše platby zatím počkat.

Další diskutovanou otázkou byla propagace ČAZV a VČ ČAZV. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých časopisů v České republice. Tento fakt je nepopiratelný a jsme na něj právem hrdi. K propagaci VČ bude nyní sloužit i poster mapující postavení VČ v rámci impaktovaných vědeckých časopisů vydávaných v ČR od Mgr. Věry Kroftové, členky odboru Ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV.

Od předsedy RR časpisu Plant Protection Science přišel i dříve diskutovaný podnět na zlepšení vzhledu desek jednotlivých VČ, který je již mnoho let beze změn.

Setkání vedení České akademie zemědělských věd (členů Předsednictva ČAZV), členů Vydavatelské rady ČAZV, předsedů redakčních rad a redaktorek vědeckých časopisů ČAZV považujeme za velmi přínosné.

Děkujeme všem zúčastněným za účast, příspěvky do diskuse a výměnu zkušeností. Budeme se těšit na další podobné setkání.

Za redakci vědeckých časopisů ČAZV:

Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka

 

foto rozšířené jednání vydavatelské rady 2.2. 2016
Rozšířené jednání Předsednictva ČAZV
IMG_4690
Rozšířené jednání předsednictva ČAZV
Zpátky nahoru