skip to Main Content

Priority rostlinolékařského výzkumu, problém prezentace rostlinolékařství na veřejnosti, financování aplikovaného výzkumu nebo připomenutí dvacetiletého výročí vzniku odboru byly jen některé z bodů projednávaných na plenárním zasedání odboru rostlinolékařství ČAZV, které se konalo dne 2.12.2015 v Troubsku.

Zasedání zahájil předseda odboru RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který v úvodním slovu seznámil členy odboru s aktuální činností České akademie zemědělských věd, promluvil o vědeckých časopisech vydávaných ČAZV, a to v prvé řadě o časopisu Plant Protection Science, který v roce 2015 poprvé získal Impact factor (IF). Časopis se tak zařadil k dalším časopisům vydávaným ČAZV, které IF mají. Zmíněna byla také prezentace výsledků výzkumu na stránkách týdeníku Zemědělec nebo časopisu Rostlinolékař. Diskutovány byly i webové stránky akademie a související potřeba medializace integrované ochraně rostlin (IOR) a lepší komunikace s veřejností týkající se právě IOR. V této souvislosti je významný rok 2020, který bude rokem zdraví rostlin.

Členové odboru diskutovali o Strategii MZe s výhledem do roku 2030 a Koncepci VaV MZe. Představen byl i nový výzkumný program s názvem Země. Ředitel Odboru rostlinných komodit MZe ČR Ing. Zdeněk Trnka zmínil význam rostlinolékařství, hovořil o problematice dotačních titulů na podporu biologické ochrany rostlin, jejich možném rozšíření na více plodin, hovořil také o poradenství. Další pracovník ministerstva Ing. Michal Hnízdil představil základní teze novely zákona o rostlinolékařské péči. Následovala rozsáhlá diskuze o semináři k IOR v Senátu Parlamentu ČR, kterou úvodním referátem zahájil Ing. Prokop Šmirous, CSc. Účastníci semináře konstatovali jeho jednostranné zaměření a poškození zájmu zemědělců.

 

Tisková zpráva ORL 2.12.2015_foto1Tisková zpráva ORL _foto2

Zpátky nahoru