skip to Main Content

V Domě zemědělské osvěty v Praze se dnes 30. května 2024 uskutečnila tradiční mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů s názvem „Květinův den“. Akce, která se konala pod záštitou Ústavu farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV, opět přilákala mnoho účastníků a potvrdila svůj status jakožto oblíbené odborné konference ve svém oboru.

Květinův den se stal každoroční platformou, kde se mladí vědci mohou setkat, sdílet své nejnovější výzkumy a diskutovat o aktuálních tématech v oblasti farmakologie a toxikologie. Tento rok nebyl výjimkou a nabídl pestrý program plný zajímavých prezentací a diskusí.

Úvodní slovo pronesl doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., předseda organizačního výboru konference a zároveň místopředseda Odboru veterinárního lékařství (OVL) ČAZV, který vyzdvihl význam této konference pro mladé vědce a jejich profesní růst. „Květinův den je nejen místem pro prezentaci výsledků výzkumů, ale také jedinečnou příležitostí pro navazování nových kontaktů a spoluprací,“ vysvětlil doc. Suchý. Účastníky rovněž přivítala ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA, která vyjádřila podporu samotné akci i začínajícím vědeckým pracovníkům a připomněla možnost publikovat výsledky jejich výzkumů v časopise Veterinární Medicína.

Celou konferencí se prolínala zajímavá diskuze, ze které byla zřejmá důležitost mezioborové spolupráce a potřebě kontinuálního vzdělávání v rychle se vyvíjejícím světě farmakologie a toxikologie.

Květinův den 2024 byl opět velkým úspěchem, a to nejen díky vysoké účasti a kvalitnímu programu, ale také díky přátelské a inspirativní atmosféře, kterou ocenili všichni přítomní. Organizátoři již nyní plánují další ročník a těší se na další setkání mladých odborníků, kteří budou pokračovat ve sdílení svých znalostí a inovací.

Zpátky nahoru