skip to Main Content

Ve středu 19.  6. 2024 proběhlo jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science, a to formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet článků v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů. Zmínil, že považuje za úspěch, že se podařilo velmi výrazně zkrátit dobu recenzního řízení jednotlivých článků. Dále bylo připomenuto letošní 70. jubileum časopisu Journal of Forest Science i výročí 100 let České akademie zemědělských věd, které rovněž připadá na letošní rok. Editor popřál Akademii i časopisu mnoho úspěchů do budoucích let a poděkoval členům redakční rady za dosavadní spolupráci.

Zpátky nahoru