skip to Main Content

Dne 18. června 2024 se od 13:00 hodin konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty další z pravidelných workshopů „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“, který pořádala ČAZV. Workshop byl určen pro začínající i zkušenější autory vědeckých článků. Cílem workshopu bylo informovat začínající i zkušené autory vědeckých článků o jednotlivých časopisech vydávaných ČAZV, o důležitých aspektech přípravy rukopisu před zasláním do redakce, o podmínkách a průběhu recenzního řízení a také o používaném redakčním systému. V neposlední řadě se také workshop zaměřil na etiku a citace. V rámci workshopu byl rovněž prostor na dotazy a diskuze.

Pozvánky na další workshopy, akce a aktuality ČAZV najdete na: www.cazv.cz.

Kompletní informace o vydávaných časopisech ČAZV najdete na: www.agriculturejournals.cz.

Ředitelka ČAZV děkuje všem řečníkům a Státní veterinární správě za poskytnutí prostoru pro její konání.

 

Zpátky nahoru