skip to Main Content

Dne 4. 6. 2024 proběhlo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Vzácným hostem jednání byl ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný. Po krátkém představení činnosti akademie předsedou předsednictva Janem Nedělníkem následovala diskuse s panem ministrem nad aktuálními tématy zemědělského aplikovaného výzkumu a zemědělství obecně. Zmíněny byly otázky financování zemědělského výzkumu, nově připravovaná legislativa spojená s výzkumem či propagace výsledků výzkumu veřejnosti.

Po setkání s panem ministrem následovalo hodnocení ústních prezentací v rámci soutěže Cen ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Pro ústní prezentaci bylo vybráno hodnoticí komisí, která se skládá právě z členů předsednictva ČAZV, celkem devět návrhů. Předsednictvo zhodnotilo úroveň všech vyslechnutých prezentací jako velmi vysokou. Návrh na udělení ocenění bude předán na Ministerstvo zemědělství, které následně výsledky vyhlásí. Předání ocenění ministrem zemědělství proběhne na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Dále proběhlo hodnocení soutěže Ceny ministra o nejlepší realizovaný výsledek. V další části jednání se předsednictvo ČAZV věnovalo především přijímání nových členů a přípravy oslav výročí ČAZV.

Zpátky nahoru