skip to Main Content

Dne 6. 6.  2024 se pod vedením editora, prof. Ing. Borise Kršky, uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science. Jednání proběhlo online formou.

V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, a publikační strategie pro další období. Diskutováno bylo rozšíření redakční rady časopisu o nové tuzemské i zahraniční odborníky a také publikace tematického čísla v průběhu příštího roku. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Více o časopise najdete na https://hortsci.agriculturejournals.cz/

 

 

Zpátky nahoru