skip to Main Content

Dne 29. května 2024 se pod vedením editora, pana profesora Františka Kumhály, uskutečnilo mezinárodní online jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE). V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty Scimago Journal Rank (SJR), zařazení do kvartilu a jiné. Důležitým tématem byla příprava zaslání žádosti do databáze Web of Science. V této souvislosti byli členové seznámeni s restrukturalizací členské základny redakční rady RAE. Redaktorka zdůraznila důležitost propagace časopisu. Členové přislíbili propagaci na zahraničních konferencích. Bylo připomenuto, že v roce 2024 slaví časopis RAE sedmdesáté výročí a zároveň ČAZV slaví 100 výročí. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval všem za spolupráci, a podporu časopisu. Další jednání redakční rady je naplánováno cca na listopad 2024.

Veškeré informace o časopisu RAE najdete na: https://rae.agriculturejournals.cz/.

Zpátky nahoru