skip to Main Content

21. května 2024 zemřel v pouhých 42 letech člen výboru OVOJP molekulární biolog a chemik prof. RNDr. Vojtěch Adam, PhD. Prof. Adam byl členem ČAZV od r. 2020. Jeho vstup do našich řad znamenal nejen omlazení odboru, ale také rozšíření pole působnosti odboru, resp. ČAZV o molekulární biologii. Také výzkum prof. Adama zaměřený do oblasti klinické onkologie byl rozšířením vědeckých záměrů OVOJP. ČAZV přišla v jeho osobě o dobrého pedagoga a šiřitele vědeckých poznatků obecně. Budete nám, Vojto, chybět.

Zpátky nahoru